Schuldig of niet, een aanrijding is altijd vervelend. Maar als ook nog eens de schade voor eigen rekening komt, is dat dubbel pech. Misschien biedt een verzekering dekking, maar dat hangt af van de polisvoorwaarden. Bij schade aan een leaseauto, die door de werkgever ter beschikking is gesteld, kan de afhandeling van de schade weer anders verlopen.                           

Ook voor schade buiten werktijd wordt in sommige gevallen de werknemer beschermd.

Als de schade tijdens werktijd is ontstaan, bijvoorbeeld op weg naar een klant, is de werkgever aansprakelijk voor de schade. Er geldt namelijk een wettelijke zorgplicht. Die zorgplicht houdt in dat zelfs geen eigen risico in rekening mag worden gebracht. Alleen als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid mag de werkgever de schade op de werknemer verhalen. In de praktijk is daarvan echter vrijwel nooit sprake.

Voor schade buiten werktijd is de aansprakelijkheid van de werknemer ruimer. Niet gedekte schade of een in rekening gebracht eigen risico is verhaalbaar op de werknemer. Maar ook voor schade buiten werktijd wordt in sommige gevallen de werknemer beschermd.

Zo heeft een rechterlijke uitspraak enige bekendheid gekregen waarin een werkgever de kosten voor een gestolen leaseauto wilde verhalen op zijn werknemer. De werknemer had namelijk zijn autosleutels aan zijn sleutelbos in de voordeur laten zitten waardoor het de autodief erg makkelijk werd gemaakt. De verzekering bood geen dekking, omdat in de polis aansprakelijkheid werd uitgesloten bij onzorgvuldig handelen. De hoogste rechter vond het echter naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de werknemer zelf aansprakelijk zou zijn. De werkgever had namelijk een dergelijke polis afgesloten en zijn werknemer onnodig blootgesteld aan grote schaderisico’s. Ondanks dat de autodiefstal plaatsvond buiten werktijd en bij werknemer thuis, kwam de schade voor rekening van de werkgever.

Deel dit artikel

Expertises