Jan Willem van Dommelen

In de Drank- en Horecawet staan regels om het drankgebruik onder jongeren terug te dringen. Zo zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol gebruiken of bij zich hebben.

In de Drank- en Horecawet staan regels om het drankgebruik onder jongeren terug te dringen.  Zo zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol gebruiken of bij zich hebben. Dat geldt zowel op straat als op andere plekken toegankelijk voor het publiek. Alcohol drinken onder de 18 in openbare gelegenheden, zoals kroegen en discotheken, mag niet. Een kroegeigenaar is zelfs strafbaar als hij alcohol verkoopt aan personen onder de achttien jaar. 

Maar, de komende weken zijn de kroegen dicht. Dat betekent ongetwijfeld dat de politie extra aandacht zal gaan besteden aan thuis-feestjes-met alcohol.  Want voor thuis geldt dat verbod niet. Voor thuis gaan we –anders dan bijvoorbeeld in de VS- in Nederland uit van de verantwoordelijkheid van de opvoeders.

Toch is het niet helemaal waar dat de wet over thuisdrinken niets regelt. In de wet is vastgelegd dat het ‘dronken maken van kinderen’ jonger dan 16 jaar strafbaar is. In 2016 leidde dat tot een veroordeling van een moeder die een sweet sixteen feestje had georganiseerd waar een meisje van 14 onwel was geworden met een fors alcoholpromillage in haar bloed.  En in datzelfde jaar verlaat een 15 jarige jongen stomdronken een jeugdsoos, loopt de snelweg op en wordt aangereden en overlijdt.

Niet alleen strafrechtelijk gaat het dan mis, ook civielrechtelijk moet er in dit soort situatie forse schadevergoeding worden betaald. De rechter zal dan waarschijnlijk niet erg onder de indruk zijn van het argument dat de jongere zélf heeft doorgedronken en er tegen zijn zin niets is aangeboden. Opvoeders moeten er volgens de rechter van uitgaan dat een minderjarige nog onvoldoende de gevolgen van zijn alcoholgebruik kan overzien.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises