Debora Metry

1

Scholieren hebben onder bepaalde voorwaarden het recht om te staken of te demonstreren. Dit kan wanneer de school de demonstratie als een onderwijsactiviteit beschouwt of als ouders verlof aanvragen. Zonder toestemming van de school is er echter sprake van spijbelen. Scholieren die achttien jaar of ouder zijn, of een startkwalificatie hebben, hoeven geen toestemming te vragen, maar moeten zich wel afmelden.

Leerplichtwet beperkt het recht om te demonstreren

In tegenstelling tot werknemers in loondienst, hebben scholieren niet vanzelfsprekend het recht om te staken of te demonstreren vanwege de leerplicht. Scholieren moeten tot hun achttiende naar school of totdat ze een startkwalificatie hebben. De school kan echter beslissen om deelname aan een demonstratie als een onderwijsactiviteit te zien, zoals gebeurde tijdens het klimaatprotest van 7 februari 2019. In dat geval is geen verlof nodig.

Demonstreren als onderwijsactiviteit

Een school kan een demonstratie als een leeractiviteit buiten de schoolmuren beschouwen, mits deze in het onderwijsprogramma past. Dit werd onderstreept door de rector van de Daltonschool in Den Haag, die het klimaatprotest zag als een ‘maatschappelijke stage’.

Verlof voor demonstreren

Indien de school de demonstratie niet als onderwijsactiviteit erkent, moeten ouders verlof aanvragen. Dit verlof kan worden verleend voor de uren van de demonstratie en de reistijd. Ook kan achteraf verlof worden aangevraagd tot twee dagen na de demonstratie.

Overleg met ouders

Scholieren die achttien jaar of ouder zijn, of een startkwalificatie hebben, mogen zonder toestemming van school demonstreren. Hoewel het dan geen spijbelen meer is, blijft het belangrijk om je volgens de schoolregels af te melden.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises