Bertjan Agteresch

Jasper ziet in 2017 zijn kans schoon. Hij verlaat zijn werkgever. Hij gaat weer aan de slag voor de werkgever waar hij daarvoor al jaren heeft gewerkt. Eenmaal begonnen wordt hij op LinkedIn benaderd door Margriet.

Jasper ziet in 2017 zijn kans schoon. Hij verlaat zijn werkgever. Hij gaat weer aan de slag voor de werkgever waar hij daarvoor al jaren heeft gewerkt. Eenmaal begonnen wordt hij op LinkedIn benaderd door Margriet. Zij werkt nog voor de oude werkgever en heeft interesse om ook bij de nieuwe werkgever van Jasper te beginnen. Jasper reageert enthousiast en biedt aan een kop koffie te drinken. Margriet maakt gretig gebruik van dat aanbod. Uiteindelijk stapt ook Margriet over naar de nieuwe werkgever. Dan valt bij Jasper een brief op de deurmat…

Anti-ronselbeding

De oude werkgever vraagt van Jasper betaling van € 25.000,-. Door met Margriet koffie te drinken zou hij het anti-ronselbeding hebben overtreden. Zo’n beding houdt in dat ex?werknemers gedurende een bepaalde periode niet mogen ‘trekken’ aan hun oud?collega’s om ook de overstap te maken. Dit beding stond in de arbeidsovereenkomst van Jasper met zijn oude werkgever. Moet Jasper inderdaad een bedrag aan zijn voormalige werkgever betalen?

Uiteindelijk heeft een Gerechtshof zich in hoger beroep uitgesproken over deze casus. Het hof gaat eerst uitgebreid in op de inhoud van de bepaling zelf. Daarin stond dat Jasper voor 2 jaar geen activiteiten mocht verrichten om oud?collega’s ‘weg te trekken’ of ‘ertoe te bewegen’ bij zijn nieuwe werkgever in dienst te treden.

Het hof licht toe dat zo’n bepaling moet worden uitgelegd. De manier waarop de bepaling is opgesteld is daarbij onder meer belangrijk. Er was sprake van een standaardbepaling, die in de overeenkomst niet nader toegelicht of uitgewerkt werd. Ook vóór ondertekening was hier niet over gesproken. Daarom interpreteert de rechter deze bepaling best wel strikt: Jasper mocht niet op eigen initiatief oud-collega’s werven voor zijn nieuwe werkgever.

Geen overtreding

Gelukkig voor Jasper valt het arrest dan ook in zijn voordeel uit. Hij heeft het anti?ronselbeding niet overtreden. Met name vindt het hof belangrijk dat zijn oud?collega hém juist zelf heeft benaderd en ook zelf koos voor de kop koffie. Jasper heeft niet actief gezocht naar overstappers. Het initiatief lag echt bij Margriet.

In de praktijk zien wij veel geschillen over anti?ronselbedingen. Maar ook over relatie? en non?concurrentiebedingen. Wij zien in de rechtspraak over deze bedingen een tendens dat rechters terughoudend deze bedingen toepassen. Toch is het beeld wel genuanceerd: sommige ex?werknemers moeten wel diep in de buidel tasten.

Mijn advies is om als ex-werknemer voorzichtig om te springen met zulke bedingen. Wees je bewust van de werking ervan. Voorkómen is beter dan genezen. In dit geval kon Jasper zijn geld op zak houden. De kosten voor de kop koffie beperkten zich enkel tot de prijs van wat koffiebonen…

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises