Verzekeringsrecht

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

In veel gevallen is uw tegenpartij verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid of bent u zelf verzekerd als u schade heeft toegebracht aan een derde. Denk bijvoorbeeld aan de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), Bedrijfs- of Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) of Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP)  Het is dan van groot belang dat de dekking onder die polissen tijdig veilig wordt gesteld om uw vordering ook effectief te kunnen verhalen.

Soorten geschillen rondom verzekeringen en verzekeraars

 • Inloopdekking en uitloopdekking bij claims made-polissen
 • Geschillen over (vermeende) te late melding
 • Discussie over de 'verzekerde hoedanigheid', ofwel: daar waar u daadwerkelijk voor verzekerd bent
 • Uitleg van de polisvoorwaarden
 • Omvang van de dekking
 • Verzwijging en fraude

Zelf bent u vaak ook verzekerd of kunt u aanspraak maken op verzekeringsdekking voor door uzelf geleden of te lijden schade.

Het gaat dan om de volgende soorten verzekeringen.

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van zelfstandig ondernemers en ZZP’ers
 • Verzuimverzekering voor loon dat u moet doorbetalen bij ziekte van uw werknemers, zeker als u eigenrisicodrager bent voor de WIA/WGA
 • WIA-hiaat / WIA-gat en WIA-excedentpolissen;
 • Opstalverzekering (brand- en waterschade), inboedelverzekering, elektronicaverzekering en kostbaarhedenpolissen;
 • Stagnatieverzekering
 • Reis- en Ongevallenverzekeringen
 • CAR-verzekeringen

Het  verzekeringsrecht gaat het om de verhouding tussen de verzekeraar en de verzekerde. Onze advocaten kiezen partij voor u en uw belang in de confrontatie met verzekeraars.

Conflicten waarin wij optreden

 • Het verhalen van (letsel)schade
 • Het beoordelen van aansprakelijkheidsgeschillen
 • Geschillen over de uitleg van polisvoorwaarden
 • Geschillen over de omvang van de dekking en de hoogte van de uitkering
 • Verzwijging of fraude door de cliënt
 • Risicowijziging en/of risicoverzwaring
 • Een beroep op een beperking of uitsluiting van dekking
 • Bijstand bij het regelen van schadeclaims


BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Altena

 • Bezoekadres:
 • Hulsenboschstraat 5-D
 • 4251 LR Werkendam
 • 0183 50 55 22
 • 0183 50 44 88

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA