Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht is een complex rechtsgebied. Op de verzekeringsovereenkomst is een uitgebreid wettelijk kader van toepassing. Niet alleen de algemene civielrechtelijke bepalingen, maar ook meerdere speciale (en vaak afwijkende) wettelijke regelingen. Verder speelt ook de precieze omschrijving van de dekking in de (vaak uiterst gedetailleerde) polisvoorwaarden en –clausules een belangrijke rol. Ten slotte staan er vaak grote belangen op het spel. De mix van deze elementen maakt dat een discussie over de toepassing van een verzekeringsovereenkomst vaak al snel een juridisch mijnenveld blijkt te zijn, waarin een verkeerde keuze grote consequenties heeft. 

Onze specialismen

Onze verzekeringsspecialisten staan met name ondernemingen en assurantietussenpersonen bij. Soms gaat het daarbij om algemene verzekeringsrechtelijke vragen, maar meestal betreft het min of meer specialistische kwesties op een van de volgende terreinen:

Veelvoorkomende geschillen

Geschillen hebben vaak betrekking op de uitleg en/of toepassing van een aantal belangrijke bepalingen in de clausules en de polisvoorwaarden. Welke bepalingen dat precies zijn, verschilt per soort verzekering. Zo gaat het bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak over begrippen als ‘arbeidsongeschiktheid’ of ‘objectiveerbare stoornis’, terwijl bij een CAR-verzekering de begrippen ‘materiële beschadiging’ en ‘onzeker voorval’ een belangrijke rol spelen. In meer algemene zin gaan geschillen vaak over een of meer van de volgende elementen:

 • De vraag of sprake is van dekking:
  • dekkingsomschrijving (inclusief elementen als schade, onzeker voorval, van buiten komend onheil / eigen gebrek, etc.);
  • uitsluitingsclausules;
  • promissory warranties / preventieve garanties (en de consequenties daarvan);
 • Onenigheid over de manier waarop een claim wordt beoordeeld (vooral bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) en/of over de omvang van de schade (in meer algemene zin);
 • Een beroep van de verzekeraar op verzwijging (schending precontractuele mededelingsplicht) door de verzekerde (vooral bij arbeidsongeschiktheids-, opstal- en inboedelverzekeringen);
 • Dekkingsproblemen bij de overgang naar een nieuwe verzekering (in- en uitloopdekking; eventuele beroepsaansprakelijkheid makelaar / assurantietussenpersoon);
 • Samenloop van verschillende verzekeringen en (daarmee dus) de vraag wie voor welke schade moet opdraaien (non-contribution-clausules).

Hebt u een vraag of een geschil over een van de bovengenoemde verzekeringsovereenkomsten? Of een algemene verzekeringsrechtelijke vraag? Onze verzekeringsspecialisten staan u graag bij. Neemt u gerust vrijblijvend contact op om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA