Bestuurs- en omgevingsrecht

Omdat bestuursrecht een heel breed terrein bestrijkt en er zo veel verschillende overheidsorganisaties zijn krijgt vrijwel iedere onderneming vroeg of laat wel te maken met een bestuursrechtelijke vraag. Denk aan:

 • toezicht en handhaving;
 • monumentenwetgeving;
 • subsidierecht;
 • openbaarheid van bestuur;
 • horeca- en evenementenregelgeving;
 • bestuursprocesrecht;
 • Europees bestuursrecht;
 • voedselveiligheid.

Ruimtelijke ordening/omgevingsrecht en milieurecht zijn aparte specialistische rechtsgebieden die wel sterk verbonden zijn aan het bestuursrecht.

Ruimtelijke Ordening/omgevingsrecht

Ruimtelijke ordening gaat over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, pacht of onteigening, planschade of bodemverontreiniging, natuurbeschermingsrecht, grondbeleid, overheidscontracten, exploitatieovereenkomsten of schadekwesties.

Milieurecht

Milieurecht is een specialistisch en soms ook wel maatschappelijk gevoelig terrein. Hoe verhouden zich uw bedrijfsactiviteiten met alle geldende milieurechtelijke bepalingen. Wat zijn de uitgangspunten voor het verlenen van milieuvergunningen en -ontheffingen? Hoe sterk staat u in een conflict over bodem-, water- en/of luchtverontreiniging?

Samen met u en de betreffende overheidsinstantie komen we in overleg veelal tot een passende oplossing, want procederen kost veel tijd en geld. Maar als het moet, moet het.BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Altena

 • Bezoekadres:
 • Hulsenboschstraat 5-D
 • 4251 LR Werkendam
 • 0183 50 55 22
 • 0183 50 44 88

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA