Werknemer zonder VOG

De Verklaring Omtrent het Gedrag. Soms is deze wettelijk verplicht voor een werknemer of is in contracten met (bijvoorbeeld) gemeenten opgenomen dat werknemers hierover dienen te beschikken. Soms is dit een eis die een werkgever stelt. Het doel is duidelijk: het wegnemen van risico’s bij medewerkers, zodat kwalitatief goede zorg wordt verleend. 

Als werkgever kunt u dan ook voor een probleem komen te staan als een werknemer niet (langer) over een VOG beschikt. Hoe u daar het best mee om kunt gaan, is afhankelijk van de situatie.

Situatie 1: VOG is wettelijk verplicht

Een VOG is bijvoorbeeld wettelijk verplicht voor zorgwerknemers in een verpleeghuis. De VOG moet op de eerste werkdag in orde zijn. Is dit niet het geval en gaat de werknemer toch aan het werk? Dan riskeert u als werkgever een forse boete. Ook is het in dat geval lastiger om het dienstverband met de werknemer te beëindigen.

Als duidelijk is dat een werknemer geen VOG zal krijgen, dan kunt u naar de kantonrechter stappen en vragen om beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het ontbreken van de VOG is in deze situatie voldoende grond om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Het nadeel van deze route is dat dit veel geld en tijd kost. Om dit te voorkomen, kunt u een voorwaarde opnemen in de arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde. Als voorwaarde neemt u op dat de arbeidsovereenkomst eindigt indien de werknemer geen VOG (meer) kan verkrijgen. Afhankelijk van de situatie kunnen hier eventueel bepaalde tijdstippen aan worden verbonden, zoals de eerste werkdag. De voorwaarde dient erg precies te zijn beschreven; zij mag niet voor meer dan één uitleg vatbaar zijn. Essentieel is ook dat de voorwaarde onmiddellijk wordt ingeroepen: een werknemer mag dus geen werkzaamheden verrichten. Als u een ontbindende voorwaarde inroept, eindigt de arbeidsovereenkomst per direct. Zonder dat u naar de kantonrechter hoeft te gaan.

Situatie 2: VOG is niet wettelijk verplicht

Als een VOG niet wettelijk verplicht is, riskeert u geen wettelijke boete als een werknemer zonder VOG aan de slag gaat. De gevolgen hiervan zijn daarom met name afhankelijk van eventuele contracten met derden.

Als een VOG niet wettelijk verplicht is en het duidelijk is dat een werknemer geen VOG zal krijgen, kan de gang naar de kantonrechter worden gemaakt. In dat geval zijn de omstandigheden van de specifieke situatie erg belangrijk. Waarom wenst de werkgever een VOG? Waarom wordt de VOG niet afgegeven? Et cetera. Zeker in deze situatie is het verstandig om één en ander goed gedocumenteerd vast te leggen, bijvoorbeeld in een personeelshandboek. Ook is het belangrijk dat bij alle werknemers op dezelfde manier wordt gehandeld. Het is immers een afweging van alle omstandigheden. Dit biedt minder zekerheid dan de situatie waarin de VOG wettelijk verplicht is.

In deze situatie is het opnemen van een ontbindende voorwaarde eveneens een verstandig alternatief! Een zorgvuldige vastlegging hiervan is essentieel.

BVD specialisten

Werknemers die over een VOG beschikken: dit kan wettelijk of contractueel verplicht of wenselijk zijn.  Het is verstandig om een en ander goed gedocumenteerd vast te leggen in bijvoorbeeld een personeelshandboek én de voorwaarde nauwkeurig te beschrijven in de arbeidsovereenkomst. We raden u aan om de ontbindende voorwaarde te laten controleren door een van onze juridische specialisten. Zo weet u of u de ontbindende voorwaarde in kunt roepen als uw werknemer niet (langer) over een VOG beschikt.

Advocaten

Bekijk alle advocaten

BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Altena

 • Bezoekadres:
 • Hulsenboschstraat 5-D
 • 4251 LR Werkendam
 • 0183 50 55 22
 • 0183 50 44 88

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA