De coronacrisis en echtscheiding

Ondanks de coronacrisis zijn onze familierechtadvocaten zowel telefonisch als per mail uitstekend bereikbaar. Intakegesprekken en nieuwe mediations organiseren we zoveel mogelijk via een beeldverbinding (Skype, Zoom, Facetime). Neem gerust contact met ons op om te bespreken welke vorm voor u het fijnst is. 

Onze familierechtadvocaten

Natasja Barské-Gelling
06 - 41 78 47 07

Maria de Jong-de Kruijf
06 - 31 94 64 92 

Catia Luis Fula
06 - 30 28 30 85

Anje Slootweg
06 - 41 56 21 58

Ilse de Wolf
06 - 51 22 65 05

Blogs

Omgang na echtscheiding in tijden van een besmettelijk virus

Omgangsperikelen: ze behoren wat mij betreft tot de lastigste familierechtelijke kwesties. In deze coronacrisis krijgen omgangsdilemma’s er een extra dimensie bij, namelijk is omgang vanuit gezondheidsperspectief verantwoord? [Lees verder...]

Alimentatie en de coronacrisis: jurisprudentie over de kredietcrisis als precedent?

Kan ik als ondernemer in deze coronacrisis alimentatieverlaging krijgen? U kunt natuurlijk proberen om er samen uit te komen, al dan niet met een mediator, maar wat nu als dit niet lukt? Wat kunnen we van de rechtspraak leren?  [Lees verder...]

Hieronder beantwoorden we de veelgestelde vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor de familierechtpraktijk. 

Veelgestelde vragen • Coronavirus en familierecht

Rechtbanken zijn dicht: wat betekent dit voor mijn procedure bij de rechtbank?

Voor procedures die al gestart zijn bij de rechtbank door het indienen van een verzoekschrift en/of verweerschrift geldt in principe dat deze gewoon doorgaan. Voorlopig zullen er geen zittingen worden gepland, tenzij het een urgente zaak betreft. De rechtspraak heeft een overzicht gepubliceerd van urgente zaken die wel worden behandeld. Denk daarbij aan jeugdbeschermingszaken en spoed-kortgedingen. De urgentie zal per individueel geval worden beoordeeld door de rechtbank. De rechtbank zal contact opnemen met uw advocaat om mededelingen te doen over het al dan niet doorgaan van zittingen. Zittingen die wel doorgaan, zullen zoveel als mogelijk telefonisch plaatsvinden.

Wanneer alle stukken in een bepaalde procedure zijn ingediend, bestaat er voor uw advocaat ook de mogelijkheid om de rechter te vragen om een beslissing te nemen zonder dat er een zitting is geweest. Beide partijen moeten het daar dan wel mee eens zijn. Niet alle zaken zullen zich hiervoor lenen.

Rechtbanken zijn dicht: kan ik wel een echtscheidingsprocedure opstarten?

Hoewel de rechtbanken momenteel gesloten zijn, is het nog steeds mogelijk om een procedure te starten. Dit betekent dat uw advocaat nog steeds een verzoekschrift en/of verweerschrift in kan dienen. Voorlopig wordt er echter alleen een zitting ingepland wanneer het een urgente zaak betreft en zullen zittingen zoveel als mogelijk telefonisch plaatsvinden. De duur van deze maatregel is afhankelijk van de stand van zaken omtrent het coronavirus.

Uw advocaat kan de rechtbank verzoeken om de zaak geheel schriftelijk af te doen, maar dit initiatief kan ook vanuit de rechtbank zelf komen. Dit betekent dat er geen zitting plaatsvindt en de rechtbank slechts op basis van de stukken schriftelijk uitspraak doet. Beide partijen moeten hiermee instemmen.

De kinderen zijn thuis van school: is dat reden voor een andere verdeling van de zorgtaken?

In principe is dit geen reden om de vastgestelde zorgregeling te veranderen. Het is natuurlijk wel mogelijk dat de ene ouder meer ruimte heeft om de kinderen op te vangen dan de andere ouder. Ga daarover dan met elkaar in gesprek en pas de zorgregeling, als dat nodig is, tijdelijk aan. Probeer – in het belang van de kinderen – begrip te hebben voor elkaars situatie in deze tijd.

Mocht u hierover een discussie met elkaar hebben en daar niet uitkomen, dan kunnen wij u wellicht verder helpen. Zo kunnen onze advocaten online of telefonisch optreden als mediator om samen met u beiden afspraken voor de komende tijd te maken.

Mijn ex heeft gezondheidsklachten, kan ik erop staan dat ons kind naar mij toe komt?

Het is belangrijk om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Ouders zullen het erover eens dat de gezondheid van hun kind voorop staat. Probeer hierover zoveel mogelijk met elkaar in gesprek te blijven en houd elkaar op de hoogte van ontwikkelingen. Zoek zoveel mogelijk naar een oplossing als ziekte maakt dat de kinderen niet bij de andere ouder kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van het omgangsweekend, videobellen of een aangepast bezoekmoment, waarbij de richtlijnen van het RIVM gevolgd worden.

Veiligheidsbeleid omtrent corona voor ons kind: hoe bepalen we dit als ouders na de echtscheiding samen?

Opnieuw geldt: zoek zoveel als mogelijk het overleg met elkaar op. Het liefst telefonisch, omdat er dan minder snel wrijving ontstaat. Bespreek met elkaar wat het beste is voor de kinderen. De richtlijnen van het RIVM zijn daarbij leidend.

Mocht u hierover een discussie met elkaar hebben en daar niet uitkomen, dan kunnen wij u wellicht verder helpen. Zo kunnen onze advocaten online of telefonisch optreden als mediator om samen met u beiden afspraken voor de komende tijd te maken.

Verminderd of geen inkomen door coronacrisis: wat betekent dit voor mijn draagkracht t.b.v. kinderalimentatie?

Het kan zijn dat u tijdelijk minder of geen inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen en het daardoor lastiger is geworden om de maandelijkse alimentatieplicht aan uw ex-partner te blijven voldoen. Een tijdelijk verminderd inkomen zorgt er echter niet voor dat een alimentatieplicht komt te vervallen en de alimentatie kan ook niet zomaar eenzijdig door u worden aangepast.

Het blijft mogelijk om een procedure bij de rechtbank te starten om de alimentatie te wijzigen. Het is echter zeer de vraag of een procedure bij de rechtbank kans van slagen heeft wanneer uw inkomensvermindering slechts tijdelijk is. U kunt dus het beste proberen om in overleg met uw ex-partner (tijdelijke) afspraken te maken die gelden zolang u minder verdient.

Echtscheidingsmediation tijdelijk stopgezet door corona: wat kan ik doen?

Bespreek met de mediator en uw ex-partner of het mogelijk is dat de mediation telefonisch of via beeldbellen wordt hervat. Dit is even wennen, maar wel een goede oplossing in deze tijd.

Als het echt niet mogelijk is om de mediation te hervatten of onderling overleg zonder mediator niet mogelijk is, adviseren wij u om een advocaat te bellen en met hem of haar te bespreken of u tijdelijke afspraken kunt afdwingen.

Mijn echtscheidingsprocedure staat stil: kan ik alimentatie krijgen van mijn ex-partner?

Uw advocaat kan een voorlopige voorzieningenprocedure starten. Er wordt dan aan de rechter gevraagd om een snelle en voorlopige uitspraak te doen over de alimentatie, die gedurende de echtscheidingsprocedure zal gelden. Wanneer de rechtbank van mening is dat het een urgente zaak betreft, zal er een zitting worden ingepland. Deze zal waarschijnlijk telefonisch plaatsvinden.

Mijn echtscheidingsprocedure staat stil: wat zijn de mogelijkheden voor een (tijdelijke) zorgregeling?

Uw advocaat kan een voorlopige voorzieningenprocedure starten. Er wordt dan aan de rechter gevraagd om een snelle en voorlopige uitspraak te doen over zorgregeling, die gedurende de echtscheidingsprocedure zal gelden. Wanneer de rechtbank van mening is dat het een urgente zaak betreft, zal er een zitting worden ingepland. Deze zal waarschijnlijk telefonisch plaatsvinden.


BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Altena

 • Bezoekadres:
 • Hulsenboschstraat 5-D
 • 4251 LR Werkendam
 • 0183 50 55 22
 • 0183 50 44 88

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA