Bouw & Infra

BVD advocaten is een ervaren en bedreven  partij in de bouw- en infrasector en staat grote en kleinere ondernemers bij in hun juridische  problemen en geschillen. De specialisten van BVD advocaten zijn vertrouwd met ondernemers in deze sector en ze kennen de branche door en door.

Bouwbranche algemeen: contracten en geschillen

Onze advocaten adviseren over bouwcontracten. Ze doen dat zowel bij de meer traditionele contracten als ook bij complexe(re) contractvormen, zoals geïntegreerde contracten en DBFM/O-contracten. Bij geschillen over de interpretatie en uitvoering van deze contracten staan we aannemers, opdrachtgevers, architecten, constructeurs en alle andere betrokken partijen bij, in uiteenlopende behandelingen en beoordelingen van bouwgeschillen. Bijvoorbeeld bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw of het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).

Maritieme sector

Ook de maritieme sector is bij ons in goede handen, waar het scheepsbouw betreft. Diverse scheepswerven en daaraan gerelateerde bedrijven mogen wij tot onze klantenkring rekenen. Onze kennis op het gebied van bouwrecht, aanbesteding en mededinging passen wij reeds vele jaren toe in de zogenaamde natte sector. 

Funderingsbedrijf

 De funderingsbranche bestaat uit professionele en gespecialiseerde aannemers. De werkzaamheden die door deze bedrijfstak worden uitgevoerd vormen slechts een klein maar bovenal zeer cruciaal deel van de totale realisatie van een bouwproject, zodat het maken van specifieke afspraken over risicoverdeling en aansprakelijkheid van cruciaal belang is. Door de bijzondere aard van de funderingswerkzaamheden is een specialistische benadering van de branche uiterst noodzakelijk. BVD advocatenheeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot absolute expert op het gebied van het funderingsbedrijf. Zo heeft ons kantoor onder meer in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken de algemene voorwaarden voor de sector vernieuwd (AVAF 2016: Algemene Voorwaarden voor de Aanneming van Funderingswerken 2016).

Vereniging van Eigenaren (VvE)/appartementsrecht

Een bijzondere positie binnen de bouw- en infrasector wordt ingenomen door het VvE- of appartementsrecht.  De rechten, plichten en regels van een VvE zijn wettelijk bepaald, maar de specifieke afspraken tussen de appartementseigenaren zijn vastgelegd in de splitsingsakte en het splitsings- en huishoudelijk reglement. Niet alleen de onderlinge verhoudingen tussen de appartementseigenaren, maar ook het mogelijke optreden van de VvE als zodanig, kan aanleiding geven tot geschil. Het brede scala aan juridische componenten maakt het VvE-recht tot een specialistisch rechtsterrein, waarvoor ons kantoor de nodige expertise in huis heeft. BVD advocaten staat een VvE of een appartementseigenaar graag terzijde, zowel bij de totstandkoming van reglementen en afspraken als bij het beslechten van eventuele geschillen.

Rechtsgebieden


Artikelen

Mag onderaannemer zich beroepen op aansprakelijkheidsbeperking van hoofdaannemer?

mr. C.T. (Cornelis) Klepper

In de bouw wordt veel gewerkt met aansprakelijkheidsbeperkingen (exoneratieb...

lees verder Blog

Waarschuwingsplicht aannemer: hoe zat het ook alweer?

mr. P.W. (Paul) Blok

In een oud appartementencomplex bestond de gehele riolering, zowel horizonta...

lees verder Blog

Coronavirus: reden tot verlenging van bouw- of levertijd?

mr. C.T. (Cornelis) Klepper

De coronacrisis kan een forse impact hebben op contractuele (op)levertermijnen. In deze blog een aantal vragen en antwoorden.

lees verder Blog

BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Altena

 • Bezoekadres:
 • Hulsenboschstraat 5-D
 • 4251 LR Werkendam
 • 0183 50 55 22
 • 0183 50 44 88

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA