Opstal- en inboedelverzekeringen

Een opstalverzekering biedt dekking voor schade die aan de opstal (zoals een woning of een schuurtje) ontstaat terwijl een inboedelverzekering schade aan- of verlies van je inboedel (zoals bepaalde zaken in een woning) dekt. Voor beide verzekeringen geldt dat een groot aantal mogelijke schadeoorzaken is verzekerd, zoals brand-, storm- en waterschade, diefstal et cetera.

Opstal- en inboedelverzekeringen zijn zogenaamde ‘first party’-verzekeringen, waarbij de schade direct bij de eigen verzekeraar wordt geclaimd.

Gedekte risico’s

De belangrijkste risico’s waarvoor een opstalverzekering dekking biedt zijn brand- en waterschade. Bij inboedelverzekeringen gaat het vaker om ‘huis-, tuin- en keukenongelukken’ (zoals duur glaswerk of elektronische apparatuur die kapot gaat) of inbraak (gestolen spullen). Voor de inboedelverzekering geldt vaak een algemene dekking, aangevuld met strengere eisen voor kostbare spullen zoals elektronica en sieraden.

Veelvoorkomende geschillen

Binnen de context van de opstal- en inboedelverzekering doen bepaalde geschillen zich veelvuldig voor:

 • Eigen schuld: de verzekerde dient zich op grond van de polisvoorwaarden te gedragen als ‘goed huisvader’. Dit betekent dat de verzekerde normale voorzichtigheid moet betrachten ten aanzien van de verzekerde objecten. Wanneer een verzekeraar meent dat de verzekerde zich niet als ‘goed huisvader’ gedragen heeft, wordt veelal een beroep gedaan op eigen schuld van de verzekerde. Dit is bijvoorbeeld het geval als de verzekerde roekeloos met de verzekerde zaken omgaat.
 • Uitleg van polisvoorwaarden: wanneer een verzekerde schade heeft geleden en voor deze schade uitkering vordert van zijn verzekeraar, ontstaat soms discussie over de uitleg van de polisvoorwaarden.  Zo kan discussie ontstaan over begrippen zoals ‘inbraak’, ‘onvoorzien’, ‘plotseling’, ‘overstroming’, ‘brand’ et cetera.
 • Indemniteitsbeginsel: wanneer een verzekerde een vergoeding krachtens een schadeverzekering, mag de verzekerde er financieel niet op vooruit gaan ten opzichte van de situatie zonder schade. Zo kan bij verzekering van roerende zaken naar nieuwwaarde en bij de verzekering van gebouwen naar herbouwwaarde discussie ontstaan of het indemniteitsbeginsel zich verzet tegen vergoeding overeenkomstig de nieuwwaarde of herbouwwaarde.
 • Soort schade: opstal- en inboedelverzekeringen bieden geen dekking voor een ‘eigen gebrek’ in een opstal of zaak (zoals: een gebrek vanwege slijtage of slechte kwaliteit). De gevolgen van een eigen gebrek worden meestal wel gedekt.
 • Voorzorgsmaatregelen: verzekeraars kunnen weigeren schade te vergoeden indien de verzekerde niet de nodige voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van schade heeft getroffen (zoals  brand- of diefstalbeveiliging). Vaak wordt de verplichting om dergelijke voorzorgsmaatregelen te nemen in de polisvoorwaarden opgenomen (in de vorm van bijvoorbeeld een ‘warranty’/garantie.
 • Omvang van de schade: in de polisvoorwaarden van opstal- en inboedelverzekeringen wordt gebruikgemaakt van bepaalde schadebegrippen zoals ‘nieuwwaarde’ en ‘vervangingswaarde’. Het waardebegrip in de polisvoorwaarden is van invloed op de hoogte van de uitkering door de verzekeraar.
 • Onderverzekering: als sprake is van onderverzekering, krijgt men niet het hele schadebedrag uitgekeerd. Bij onderverzekering ontvangt de verzekerde alleen een uitkering naar rato van de verzekerde waarde. Wanneer een inboedel bijvoorbeeld een waarde heeft van 10.000 euro en er is een inboedelverzekering afgesloten voor 7.500 euro, dan geldt dat bij een schade slechts 75% van het schadebedrag uitgekeerd zal worden.
 • Beredding en bereddingskosten: kosten die men maakt om schade te voorkomen of beperken, worden bereddingskosten genoemd. Enerzijds is de verzekerde verplicht om in bepaalde omstandigheden maatregelen te nemen om schade te voorkomen/beperken. Anderzijds ontstaat soms wel discussie over de vraag of daarbij gemaakte kosten door de verzekeraar (volledig) moeten worden vergoed.  
 • Samenloop: het kan voorkomen dat de opstalverzekering bij een andere verzekeraar wordt afgesloten dan de inboedelverzekering. Dit kan in de praktijk problemen opleveren waarbij de verzekeraars naar elkaar wijzen en geen enkele verzekeraar dekking wil bieden. Dit probleem kan voorkomen worden door zowel de opstal- als de inboedelverzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.

Zie ook:

Advocaten

Bekijk alle advocaten

BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Altena

 • Bezoekadres:
 • Hulsenboschstraat 5-D
 • 4251 LR Werkendam
 • 0183 50 55 22
 • 0183 50 44 88

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA