Ondernemingsrecht

Uw onderneming heeft iedere dag te maken met ondernemingsrecht. Of het nu gaat om aangaan of beëindigen van overeenkomsten, het maken van afspraken tussen aandeelhouders, het benoemen of ontslaan van een bestuurder, dividenduitkeringen, bij al deze zaken komt u in aanraking met regels die vallen onder het ondernemingsrecht.

Bestuurders en aandeelhouders

Onze ondernemingsrechtspecialisten staan u bij alle complexe zaken omtrent aandelen, aandeelhouders, bestuurders en commissarissen met raad en daad bij. U kunt daarbij denken aan het

 • Adviseren en opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten
 • Begeleiden van aandeelhoudersgeschillen 
 • Procederen in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid (voor en tegen bestuurders / commissarissen).

Beslag- en executierecht

In het beslag- en executierecht hebben de specialisten van BVD advocaten brede ervaring. Zo incasseren we voor grote partijen reeds vele jaren erg succesvol – verpande – vorderingen. In de praktijk blijkt het leggen van beslag namelijk zeer effectief in het kader van de incasso van vorderingen. Ook bij uitwinningsprocedures van verstrekte zekerheden zoals panden en hypotheken, borgtocht en garantieaanspraken is gedegen advisering en begeleiding van essentieel belang.

Commerciële contracten

We staan u tevens bij het opstellen van alle commerciële contracten met raad en daad terzijde. BVD advocaten heeft zich onder meer toegelegd op het deskundig begeleiden en adviseren van organisaties die op commercieel gebied (willen) samenwerken op grond van een franchiseovereenkomst. We staan daarbij zowel franchiseorganisaties als zelfstandige franchisenemers bij.

Fusies, overnames en herstructureringen

Overname van een bedrijf is een complex proces dat begeleiding van specialisten vraagt. Gedurende het proces moeten de juiste keuzes worden gemaakt en moeten de belanghebbenden (ondernemingsraad, raad van commissarissen, etc.) op de juiste wijze bij het proces worden betrokken. Onze kennis van fusies en overnames beperkt zich niet tot het uitsluitend adviseren ten aanzien van juridische kwesties. Het omvat ook het beheer van het gehele proces gedurende de afzonderlijke stadia, inclusief het verrichten van due diligence onderzoeken, contractonderhandelingen en integratie activiteiten na afronding van de fusie of overname.

Onze specialisten adviseren en begeleiden tevens ondernemingen ‘in nood’ en daar waar nodig begeleiden zij de herstructurering. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan scenario's waarin, bijv. na begeleiding in een faillissement, een zogenaamde doorstart van activiteiten wordt bewerkstelligd. Ook kan het sluiten van een crediteurenakkoord een oplossing bieden. Omdat onze advocaten veel ervaring hebben in aansprakelijkheidsprocedures, of dat nu voor of tegen bestuurders of commissarissen van een rechtspersoon ter zake van wanbeleid is, kunnen de juiste keuzes worden gemaakt.BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA