Jeugdrecht

‘Ik denk dat iedereen alleen maar probeert om thuis te komen’, zei de mol. 

Het jeugdrecht gaat over kinderen en hun ouders die in aanraking komen met het recht. Vaak gaat het om heftige vraagstukken waarbij je vaak moet constateren dat alle betrokkenen menen de belangen van het kind na te streven, maar lijnrecht tegenover elkaar staan tijdens deze zoektocht. Neem een gezinsvoogd die meent dat het kind uit huis geplaats moet worden in zijn of haar belang en de ouders die zo’n uithuisplaatsing koste wat het kost willen voorkomen. Of Veilig Thuis die adviseert om een kind tijdens een jeugdbeschermingstafel te bespreken, terwijl ouders een heel andere oplossing voor ogen hebben. Of een tiener die gesloten wordt geplaatst met toestemming van zijn eigen ouders en waarbij ouders en kind lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan.

Jeugdrecht gaat in de eerste plaats over kinderrechten waarvoor het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind de belangrijkste bron is. Dat neemt niet weg dat het jeugdrecht ook in belangrijke mate gaat over de rechten van ouders en van opvoeders. De praktijk is dat jeugdrecht niet zelden gaat over het maken van een keuze tussen twee kwaden. Dat neemt niet weg dat je altijd op zoek moet gaan naar het beste belang van het kind. Rechten van ouders en kinderen vallen idealiter samen, maar wanneer dat niet zo is, is het belangrijk om de rechtspositie van kinderen en ouders goed te kennen en deze ten volle te benutten.

Binnen ons kantoor is expertise aanwezig op het gebied van het Jeugdrecht. Onze aandachtsgebieden binnen het jeugdrecht zijn:

 • Kinderbeschermingsmaatregelen (uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling, (pleegouder)voogdij
 • Pleegzorg
 • Gesloten jeugdhulp
 • Gezag en omgang
 • Afstamming / adoptie
 • Jeugdwet (verleningsbesluiten etc.)
 • Privacy / medische behandeling

NB: onze jeugdrechtadvocaten nemen geen jeugdrechtzaken op toevoegingsbasis aan.

BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Altena

 • Bezoekadres:
 • Hulsenboschstraat 5-D
 • 4251 LR Werkendam
 • 0183 50 55 22
 • 0183 50 44 88

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA