Bouw- en infragerelateerde verzekeringen

De belangrijkste verzekering lopende een bouwtraject is doorgaans de CAR-verzekering.

In de daaraan voorafgaande ontwerpfase is daarnaast de D&I-verzekering van belang (ook onder andere benamingen bekend op de markt). In essentie gaat het daarbij (ongeacht de precieze benaming) om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de partijen die bij het ontwerp betrokken zijn (met op een aantal punten een specifieke invulling via begrippen uit het bouwrecht). Hoewel belangrijke verschillen bestaan met de AVB, gaan geschillen over de uitleg van de dekking vaak wel over vergelijkbare thema’s. Daarom wordt deze verzekering hier niet verder besproken. Daartoe wordt verwezen naar de webpagina over de AVB.

De CAR-verzekering

De CAR-verzekering is meestal een gecombineerde polis met een aantal rubrieken. De voor de praktijk belangrijkste rubriek is ‘het werk’. (Daarnaast is de rubriek ‘aansprakelijkheid’ ook van belang voor de praktijk. Deze rubriek vertoont echter ook hier een groot aantal overeenkomsten met de AVB. Daarom wordt op dit punt wederom verwezen naar de webpagina op deze website over de AVB.)

De CAR-verzekering is een unieke verzekering die specifiek ontwikkeld is in de context van (grote) bouwprojecten. De verzekering biedt een uitgebreide (formeel zelfs “all-risks”) dekking voor schade aan het werk in aanbouw, zonder dat daarvoor aansprakelijkheid van een van de bij het project betrokken partijen vereist is. De achtergrond van de CAR-verzekering is dat de voortgang van het bouwproject gewaarborgd dient te worden. Het doel hiervan is om tijdrovende discussies over aansprakelijkheid te voorkomen.

Veelvoorkomende geschillen

 • Het ‘Werk’: met zekere regelmaat bestaat discussie met verzekeraars of een zaak behoort tot het ‘Werk’ in de zin van de polisvoorwaarden.
 • Materiële beschadiging: onder de CAR-verzekering is vereist dat sprake is van een materiële beschadiging. Dit betekent -kort gezegd- dat een zaak eerst gaaf moet zijn geweest en daarna beschadigd is. Over dit aspect onder de CAR-verzekering is de afgelopen jaren regelmatig geprocedeerd.
 • Kring van verzekerden: in de praktijk bestaat regelmatig discussie over de vraag welke partijen op grond van de polisvoorwaarden aanspraak kunnen maken op dekking.
 • Termijn van de verzekering: de CAR-verzekering biedt in eerste instantie vooral dekking tijdens de bouwtermijn. Na de oplevering vervalt de eerste, uitgebreide dekking en bestaat gedurende de onderhoudstermijn een veel beperktere dekking. Zodra ook de onderhoudstermijn is verstreken, houdt de dekking helemaal op: voor schade die pas na dat moment ontstaat, bestaat dus in principe geen dekking, ook al zou de oorzaak van deze schade gelegen zijn in een gebeurtenis tijdens de bouw- en/of onderhoudstermijn.
 • Samenloop: omdat een CAR-verzekering en een AVB veelal naast elkaar bestaan, ontstaat regelmatig discussie over de vraag of een bepaalde schade gedekt is onder ofwel de AVB ofwel de CAR-verzekering. Die discussie is van belang omdat de CAR-verzekering regelmatig dekking biedt voor bepaalde schadeposten die de AVB niet dekt en vice versa. In deze specifieke context is de samenloopdiscussie (nog) ingewikkelder dan gebruikelijk, omdat beide verzekeringen formeel andere belangen dekken. Het enkele feit dat een bepaalde schade onder de dekking van beide verzekeringen valt, betekent dus niet steeds per definitie dat sprake is van samenloop in de zin van de wet en/of de polisvoorwaarden.

Geen dekking? De rol van de assurantietussenpersoon

Wanneer een bepaalde schade niet gedekt wordt, kan onder omstandigheden de assurantietussenpersoon aangesproken worden tot vergoeding van de geleden schade.

Zie ook:

Advocaten

Bekijk alle advocaten

BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Altena

 • Bezoekadres:
 • Hulsenboschstraat 5-D
 • 4251 LR Werkendam
 • 0183 50 55 22
 • 0183 50 44 88

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA