AOV

Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als ondernemer hebt u vast en zeker een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten. U wilt immers zeker zijn van een inkomen, óók  als u door ziekte of een ongeval onverhoopt niet meer (volledig) kunt werken. De verzekeraar belooft u die zekerheid te bieden: bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u immers een uitkering.

Helaas blijkt dat laatste nog maar de vraag te zijn als u daadwerkelijk arbeidsongeschikt wordt. Vaak verandert de opstelling van de verzekeraar als het op betalen aankomt. Er ontstaan dan bijvoorbeeld conflicten over de volgende onderwerpen.

Lees ook: 

Verzwijging

Bij de aanvraag van uw AOV hebt u een vragenlijst en een zogenoemde gezondheidsverklaring ingevuld. Volgens de verzekeraar zou u deze formulieren niet juist of niet volledig hebben ingevuld. U zou bijvoorbeeld hebben ‘verzwegen’ dat u in het verleden weleens de huisarts hebt bezocht in verband met hoofdpijn of rugklachten.

Volgens de verzekeraar hebt u zich daarmee schuldig gemaakt aan ‘verzwijging’. De verzekeraar laat u weten dat u geen recht hebt op uitkering en dat de verzekering wordt beëindigd. Ook worden soms al betaalde uitkeringen teruggevorderd.

In werkelijkheid liggen dit soort zaken meestal veel genuanceerder dan de verzekeraar stelt.  

Lees ook: 

Niet (meer) arbeidsongeschikt

Wat nog veel vaker gebeurt, is dat de verzekeraar wel begint met uitkeren. Na enige tijd wordt de uitkering echter beëindigd of (fors) verlaagd, vaak nadat u een door de verzekeraar aangewezen arts en/of arbeidsdeskundige hebt bezocht.

Volgens de verzekeraar zou er bijvoorbeeld geen sprake zijn van een medisch objectiveerbare stoornis of aandoening of een herkenbaar en benoembaar ziektebeeld. Of u zou met uw klachten ‘gewoon’ uw werk kunnen doen, zodat u niet of maar beperkt arbeidsongeschikt zou zijn.

Second opinion

Als u vervolgens aangeeft dat u het niet eens bent met deze beslissing, geeft de verzekeraar vaak nog wel de mogelijkheid van een zogenoemde ‘second opinion’. Maar dan wel op de manier die de verzekeraar wil. De second opinion zou bijvoorbeeld moeten worden gedaan door een arts of arbeidsdeskundige die de verzekeraar aanwijst, en u moet op voorhand beloven dat u zich neerlegt bij de uitkomst van de second opinion. Of u moet ermee akkoord gaan dat u gedurende het onderzoek geen uitkering ontvangt.

Ook kan het gebeuren dat de verzekeraar, nadat een door de verzekeraar ingeschakelde arts een voor u positief rapport heeft opgesteld, een andere arts nog eens hetzelfde onderzoek wil laten overdoen. De verzekeraar dreigt dat de uitkering zal worden beëindigd als u niet aan dit onderzoek wilt meewerken.

De ondernemer heeft in deze situaties vaak een veel sterkere positie dan de verzekeraar hem wil laten denken. In de rechtspraak is bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat een second opinion in principe moet plaatsvinden door een ‘onafhankelijke’ deskundige, zodat een ondernemer niet zomaar akkoord hoeft te gaan met een deskundige die de verzekeraar aanwijst.

Fraude

Ten slotte komt het regelmatig voor dat de verzekeraar een arbeidsongeschikte ondernemer beschuldigt van fraude. Volgens de verzekeraar zou de ondernemer bijvoorbeeld zijn klachten hebben overdreven, of hebben gelogen over de hoeveelheid inkomsten die de onderneming nog genereert.

Als u in zo’n situatie terechtkomt, krijgt u vaak geen kans om u te verdedigen. De verzekeraar beëindigt direct de uitkering en kondigt aan dat u wordt opgenomen in het zogenoemde CIS-register. Ook worden vaak de al betaalde uitkeringen teruggevorderd.

De verzekeraar ‘vergeet’ in dit soort situaties vaak dat fraude niet zomaar kan worden aangenomen. De verzekeraar moet bewijzen dat inderdaad sprake zou zijn van fraude. In de rechtspraak wordt steeds weer duidelijk gemaakt dat die bewijslast (erg) zwaar is en dat de verzekeraar daar lang niet altijd aan kan voldoen.

Lees ook:

Onze expertise

Wij zijn gespecialiseerd in het verzekeringsrecht en hebben veel ervaring met conflicten over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wij behartigen daarbij uitsluitend de belangen van ondernemers en treden niet op voor arbeidsongeschiktheidsverzekeraars. Dat is een bewuste keuze.

Onze werkwijze is afhankelijk van waar de situatie om vraagt: maatwerk is juist bij AOV-geschillen essentieel. Wat wél in iedere zaak hetzelfde is:

 • Partijdig: wij behartigen uitsluitend uw belangen. Daarbij gaan we tot het uiterste, óók als de wederpartij een grote verzekeraar is.
 • Eerlijk: wij geven u een eerlijke inschatting van uw juridische positie. Wij zeggen het óók als u geen kansrijke zaak hebt.
 • Kostenbewust: wij begrijpen dat u niet zit te wachten op een hoge factuur. Daarom verrichten we geen overbodige werkzaamheden, maar beoordelen we steeds wat in úw situatie de beste optie is.

Hebt u een conflict over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten:

BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA