Terugblik themabijeenkomst: 'Privacy, het meest onderschatte en bedreigde mensenrecht'

‘Ik heb toch niks te verbergen?’ Het is een veelgehoorde tegenwerping als het over recht op privacy gaat. Maar, ‘privacy is het meest onderschatte mensenrecht van deze tijd’, aldus advocaat Jan Willem van Dommelen.

Het belang van privacy, nu, en straks nog veel meer

Met dit stevige statement trapte hij de themabijeenkomst ‘Privacy in de sector Zorg en Welzijn’ af. Een initiatief in samenwerking met de Barneveldse businessclub Zorg & Welzijn. ‘Privacy speelt in deze sector nu al een belangrijke rol en zal in de toekomst, gelet op de nieuwe wetgeving, alleen maar belangrijker worden , benadrukt Van Dommelen.

Onderzoek wijst uit dat de helft van alle zorginstellingen - grootverwerkers van bijzondere persoonsgegevens - niet of niet goed op de hoogte zijn van de wetgeving. Problematisch is ook dat informatiebeveiliging niet als kerntaak van bestuur of directie wordt gezien. Aan de andere kant van het spectrum blijkt dat zorgconsumenten zich zorgen maken over hun privacy. Uit ander onderzoek blijkt dat 30 procent denkt dat privacy in de zorg op grote schaal geschonden wordt. Ook weet een fors deel van de zorgconsumenten niet wie allemaal toegang heeft tot de bijzondere persoonsgegevens. Kortom, het statement (‘Privacy, het meest bedreigde mensenrecht van deze tijd’) is niet uit de lucht gegrepen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018

Door de oprukkende digitalisering legt Europa hogere dijken aan om de (zorg)consument te beschermen, legt advocaat Erhard Koekoek uit. ‘De Algemene Verordening Gegevensbescherming [of Privacyverordering, kortweg AVG] treedt 25 mei 2018 in werking. Kern van deze nieuwe verordening wordt de verantwoordingsplicht. In één zin samengevat: dit doe ik allemaal met persoonsgegevens en zó heb ik het aangepakt.’

Aan de hand van kernbegrippen, besprak advocaat Koekoek de highlights van de nieuwe Europese privacyverordening (AVG). Zo wordt het begrip ‘persoonsgegevens’ steeds verder opgerekt. Feitelijk is iedere zorg- en welzijnsinstelling bijzondere persoonsgegevens aan het verwerken.

Grondslagen voor de noodzaak van gegevensverwerking

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt om het vooraf vastgestelde doel te bereiken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de uitvoering van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de instelling. Men moet zich altijd afvragen of het noodzakelijk is om zoveel persoonsgegevens te verwerken. Ook vooraf verkregen toestemming kan een grondslag zijn, maar daar zitten wel allerlei haken en ogen aan.

Koekoek: ‘Deze themabijeenkomst voorzag in een brede behoefte. Er was een mooie interactie met de aanwezigen. Het besef dat privacybeleid met de nieuwe Europese privacyverordening hoog op de agenda van zorg- en welzijnsinstellingen moet staan, is toegenomen. Nu de uitvoering nog!’

Zie ook:

terug naar overzicht

BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Altena

 • Bezoekadres:
 • Hulsenboschstraat 5-D
 • 4251 LR Werkendam
 • 0183 50 55 22
 • 0183 50 44 88

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA