Cobie Voorberg

3 min

Toeslagpartner, zorgtoeslag, huurtoeslag en hoe zat het ook alweer met het kindgebonden budget? Wanneer bestaat recht op kindgebonden budget? Voor scheidende ouders met kinderen is dit een belangrijke vraag. Het kindgebonden budget is namelijk fors hoger voor alleenstaande ouders en kan een steuntje in de rug zijn in de dure periode van scheiding. Toch is er ook in procedures bij de rechtbank vaak verwarring over de geldende wet- en regelgeving.

Wel of geen toeslagpartner?

Zo ook in een procedure die onlangs speelde bij de Rechtbank Noord-Nederland. Het betrof een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. De eiser in kwestie heeft van de Belastingdienst een terugvorderingsbesluit Zorgtoeslag ontvangen. Hij heeft volgens de Belastingdienst te veel zorgtoeslag ontvangen en moet dit terugbetalen. De hoogte van de zorgtoeslag wordt bepaald door het gezamenlijke inkomen van de eiser en zijn toeslagpartner. Als er geen toeslagpartner is, is er dus in het algemeen eerder recht op zorgtoeslag. De belangrijkste vraag in deze procedure is dus: heeft eiser wel of geen toeslagpartner?

Eiser voert aan dat hij weliswaar gehuwd is, maar dat er sprake is van huwelijkse voorwaarden met koude uitsluiting. De financiële zaken tussen eiser en zijn echtgenote zijn strikt gescheiden. Hij woont al sinds 2016 op een ander adres dan zijn echtgenote en stelt dat zijn echtgenote daarom niet meer als zijn toeslagpartner kan worden beschouwd. Om die reden moet het toeslaginkomen naar beneden worden bijgesteld.

Voorwaarden toeslagpartner

Hier gaat de beroepsrechter niet in mee. Of er nu koude uitsluiting is of niet, de vraag is of er sprake is van een huwelijk. Als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, zijn de echtgenoten elkaars toeslagpartner. Hierop is één uitzondering, die volgt uit artikel 5a lid 1 en 4, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr). Echtgenoten zijn elkaars toeslagpartner, tenzij is voldaan aan de volgende twee voorwaarden:

1.     Er is een echtscheidingsverzoek ingediend bij de rechtbank, en

2.     De echtgenoten zijn niet meer op hetzelfde adres ingeschreven.

Zolang niet aan beide voorwaarden is voldaan, zijn de echtgenoten dus elkaars toeslagpartner. Hieruit volgt dat ook in een huwelijk waarin de financiën altijd strikt gescheiden zijn en de echtgenoten al jaren niet meer bij elkaar wonen, er toch sprake is van toeslagpartnerschap. Uiteraard is dit een bijzondere situatie, maar ook hier wordt geen uitzondering gemaakt.

Toeslagpartner kindgebonden budget

In situaties van scheidende partners kan het van belang zijn om op zo kort mogelijke termijn een echtscheidingsverzoek in te dienen bij de rechtbank. Dit wordt in de echtscheidingspraktijk regelmatig gedaan om ervoor te zorgen dat er recht op kindgebonden budget met alleenstaande ouderkop ontstaat. Door het indienen van het echtscheidingsverzoek én het inschrijven op een ander adres, ben je niet meer elkaars toeslagpartner. Dat geeft in veel gevallen financiële ruimte die broodnodig is in een zware tijd!

 

ECLI:NL:RBNNE:2024:2187 Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland van 31 mei 2024

 

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises